Przejdź do treści

Czym jest:

Program zajęć „Komunikuję się — strategie komunikacyjne” jest ściśle związany z zajęciami logopedycznymi i stanowi ich uzupełnienie.

Dla kogo:

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które pomimo rozwiniętej mowy czynnej nie potrafią efektywnie porozumiewać się z otoczeniem.

Cel:

Równoczesne rozwijanie mowy i intencji komunikacyjnej poprzez planowe i systematyczne wprowadzanie strategii komunikacyjnych.

Przebieg:

  • W początkowej fazie dziecko zdobywa bazowe kompetencje w ramach terapii indywidualnej, które następnie generalizuje w grupie, podczas zajęć zespołowych.
  • Zajęcia prowadzone są zarówno przy użyciu tradycyjnej książki komunikacyjnej jak i tabletu.

Dlaczego warto:

Mowa pełni ważną funkcję społeczną. To dzięki niej dziecko poznaje świat, wyraża swoje spostrzeżenia, pragnienia i emocje. Systematyczna praca nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych zwiększa szanse dziecka na tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi.