Przejdź do treści

Czym jest?

Terapią grupową, nastawioną na rozwój emocjonalny i wzrost kompetencji społecznych dzieci.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 3 do 6 r. zprzedszkolnym przejawiających trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z innymi oraz współdziałaniu i zabawie w grupie rówieśniczej.

Cel:

  • rozwijanie społecznych umiejętności przedszkolnych: skupianie uwagi, reagowanie na polecenia kierowane do grupy, przestrzeganie reguł i zasad pracy
  • integrację w grupie poprzez wspólne zabawy, naukę komunikowania się z innymi dziećmi
  • rozwijane umiejętności zabawy „na niby”, tematycznej oraz opartej na naprzemienności
  • przenoszenie nabytych umiejętności na sytuacje codzienne

Przebieg zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach (4–6 osobowych) dobranych pod względem wieku i umiejętności. Przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na wstępną konsultację służącą właściwemu doborowi dzieci do grup.