Przejdź do treści
 • diagnoza logopedyczna
  • wywiad z rodzicami / opiekunami dziecka oraz obserwacja dziecka pod kątem umiejętności komunikacyjnych i artykulacyjnych,
  • ocena budowy oraz sprawność narządów artykulacyjnych dziecka (podniebienia, warg, języka, wędzidełka podjęzykowego i  podwargowego), stanu uzębienia oraz zgryzu),
  • badanie sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego,
  • badanie słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się,
  • badanie pamięci słuchowej dziecka,
  • ocena funkcji połykania, funkcji oddechowych oraz tempa mówienia,
  • w razie potrzeby zleca się badania dodatkowe, niezbędne do rzetelnej diagnozy (badania psychologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, ortodontyczne, fizjoterapeutyczne itp.).
 • indywidualna terapia logopedyczna
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • usuwanie wad wymowy (nieprawidłowa realizacja głosek, seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna),
  • terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  • konsultacje z rodzicami oraz nabywanie kompetencji terapeutycznych, które będą pomocne w realizacji zaleceń terapeutycznych na terenie domu.
 • formy i metody pracy oraz czas zajęć  dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • diagnoza i terapia w trudnościach czytania i pisania

      

Od czego zależy czas trwania terapii logopedycznej

 1.  od rodzaju zaburzenia rozwoju dziecka, wady wymowy lub zaburzenia mowy
 2.  od sprawności umysłowej dziecka
 3.  od sprawności aparatu artykulacyjnego,
 4.  od rozległości deficytów,
 5.  od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię,
 6.  od prawidłowej kompleksowej diagnozy,
 7. od systematyczności w uczęszczaniu na terapię logopedyczną i realizowaniu zaleceń na terenie domu,
 8.  od współpracy terapeuty z rodzicem,
 9.  od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem.