Przejdź do treści

Stała oferta szkoleń dla nauczycieli, terapeutów i innych profesjonalistów.

Zapisy indywidualne lub grupowe.

Szkolenia zawarte w  naszej ofercie mogą być organizowane na terenie zamawiającej placówki (poza Białymstokiem doliczany jest koszt dojazdu i ew. noclegu). ·

Organizujemy szkolenia na zamówienie, dostosowane do potrzeb danej placówki oświatowej lub innej, w zakresie  tematyki związanej z terapią i edukacją osób ze spektrum autyzmu i  z innymi niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

  • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
  • Szkolenie jest organizowane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy o wniesienie opłaty  na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
  • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem  (szkolenia@ajak….. pl).
  • instytucje i placówki, które chcą zorganizować szkolenie dla grupy osób prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 737 707 044

Nr rachunku bankowego:  85 11 40 2004 0000 3702 7733 9144,  mBank S. A. Oddział Bankowości Detalicznej,  skr. poczt. 2108, 90–959 Łódź

Powiadomienia o najbliższych terminach  szkoleń ogłaszane są w zakładce Aktualności.

O zakwalifikowaniu na szkolenia i terminach szkoleń uczestnicy powiadamiani są drogą mailową.

Fundacja „A jak…”  zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą elektroniczną. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona na konto bankowe.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty:

  • Osoby, które zrezygnują z udziału — do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia — otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
  • Osoby, które wycofają się na dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia nie otrzymują zwrotu wpłaconej kwoty.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.