Przejdź do treści

Fundacja „A jak…” ma w swojej ofercie następujące szkolenia, kierowane do rodziców:

Szkolenia podstawowe:

 1. Autyzm i co dalej…?
 2. Zrozumieć swoje dziecko — zrozumieć autyzm

Szkolenia specjalistyczne:

 1. Trudne zachowania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ADHD HFA I ZA
 2. Trudne zachowania dzieci i osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym
 3. Czego mogę nauczyć moje dziecko bez stosowania kar? — rodzice dzieci niepełnosprawnych
 4. Jak nauczyć małe dziecko przestrzegania zasad i wykonywania poleceń? — szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 2–8 lat
 5. Jak zachęcić dziecko do współpracy, jak uczyć posłuszeństwa? — szkolenie dla rodziców dzieci z ADHD, ZA, wysokofunkcjonującym autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie w st. lekkim, w wieku szkolnym
 6. Jak pomóc dziecku w nauce? — szkolenie dla rodziców dzieci z ADHD, ZA, wysokofunkcjonującym autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie w st. lekkim, w wieku szkolnym
 7. Jak nauczyć małe dziecko samoobsługi i kształtować jego samodzielność? — szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 8. Jak nauczyć dziecko samoobsługi i samodzielności? Szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym
 9. Problemy z jedzeniem
 10. Problemy ze snem
 11. Trening czystości — szkolenie dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (pozostałych zapraszamy na indywidualne konsultacje)
 12. Trójstopniowe szkolenie z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) z wykorzystaniem pomocy wysokiej technologii

Treningi umiejętności wychowawczych — trudne zachowania

 1. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami, jak nauczyć dziecko potrzebnych umiejętności?
 2. Jak zmienić trudne zachowania dziecka, jak nauczyć dziecko potrzebnych umiejętności?

Szkolenia podstawowe

Poniższe szkolenia adresowane są do rodziców, których dzieci otrzymały diagnozę autyzmu lub innych zaburzeń ze spektrum autystycznego jak również rodziców dzieci ze stwierdzonym ryzykiem tych zaburzeń.

Autyzm i co dalej…?

6- godzinne szkolenie, na którym dowiesz się co to jest autyzm. Jak wpływa na rozwój twojego dziecka teraz, jak może wpływać w przyszłości. Co możesz zrobić, by pomóc swojemu dziecku już dziś i jakim podejściom terapeutycznym można zaufać.

Tematyka:

 • symptomy i charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnostyka, całościowe podejście terapeutyczne, dostępne formy pomocy terapeutycznej i edukacji
 • zaburzenia somatyczne a funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu

Czas trwania szkolenia: sobota 9 00 – 1400 lub 1430 – 19 30
Cena: 120 zł od osoby
Minimalna ilość uczestników: 15 osób

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Zrozumieć swoje dziecko — zrozumieć autyzm

5-godzinne szkolenie, prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej, które pomoże ci lepiej poznać i zrozumieć własne dziecko. Będziesz miał okazję doświadczyć jak odbiera ono otaczający go świat i jak sobie z nim radzić.

Tematyka:

 • jak moje dziecko postrzega świat?
 • zaburzenia sensoryczne, ich wpływ na rozwój dziecka, metody ich niwelowania.
 • jak moje dziecko rozumie świat?
 • specyfika procesów poznawczych w spektrum autyzmu (uwaga, spostrzeganie, myślenie, komunikacja, empatia).

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1215
Cena: 100 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Ta grupa szkoleń przeznaczona jest dla rodziców poszukujących efektywnych i przyjaznych dziecku sposobów rozwiązywania problemów najczęściej pojawiających się w wychowaniu dziecka z ASD. Rodzice będą mieli okazję nie tylko pogłębić wiedzę w interesującym ich temacie lecz również zdobycia konkretnych umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z trudnościami dziecka.

Trudne zachowania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ADHD HFA I ZA  (7h)

Dla kogo:
Rodzice dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, z wysokofunkcjonującym autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim.

Tematyka:

 • skąd się biorą trudne zachowania? — przyczyny trudnych zachowań,
 • kiedy zachowanie wynika z zaburzeń, a kiedy jest nieposłuszeństwem?
 •  jakie metody należy stosować w jednym i w drugim przypadku?

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1400 lub 1430 – 1930
Cena: 140 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Trudne zachowania dzieci i osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym

Tematyka:

 • przyczyny trudnych zachowań,
 • działania zapobiegające powstawaniu i występowaniu trudnych zachowań lub zmniejszające ich intensywność,
 • nauka umiejętności potrzebnych do lepszego funkcjonowania,
 • strategie postępowania w trudnych sytuacjach.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 — 1800
Cena: 400 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Czego mogę nauczyć moje dziecko bez stosowania kar? — rodzice dzieci niepełnosprawnych (6h)

Tematyka:

 • stosowanie uwagi i aprobaty,
 • system wzmocnień.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1400 lub 1430 – 1830
Cena: 120 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak nauczyć małe dziecko przestrzegania zasad i wykonywania poleceń? — szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 2–8 lat  (6h)

Tematyka:

 • dlaczego moje dziecko mnie nie słucha?
 • nauka wykonywania poleceń,
 • wprowadzanie zasad.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1400
Cena: 120 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak zachęcić dziecko do współpracy, jak uczyć posłuszeństwa? — szkolenie dla rodziców dzieci z ADHD, ZA, wysokofunkcjonującym autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie w st. lekkim, w wieku szkolnym

Tematyka:

 • dlaczego moje dziecko nie robi tego, czego się od niego oczekuje?
 • wybrane techniki modyfikacji zachowań,
 • wzmocnienia,
 • konsekwencje,
 • egzekwowanie poleceń i wprowadzanie zasad.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1600
Cena: 160 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak pomóc dziecku w nauce? — szkolenie dla rodziców dzieci z ADHD, ZA, wysokofunkcjonującym autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie w st. lekkim, w wieku szkolnym (6h)

Tematyka:

 1. co najczęściej sprawia dziecku trudności?
 2. sposoby radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami:
  • warunki nauki dziecka,
  • organizacja pracy dziecka,
  • sposoby wspomagające efektywne uczenie się,
  • te okropne prace domowe… co można zmienić?

Czas trwania szkolenia: sobota 900 – 1400 lub 1430 – 1930
Cena: 120 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak nauczyć małe dziecko samoobsługi i kształtować jego samodzielność? — szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (7h)

Tematyka:

 1. 1. dlaczego to takie ważne? Czego i kiedy uczyć dziecko w zakresie samodzielności — przyszłość mojego dziecka.
 2.  w jaki sposób je tego nauczyć?
  • metody wspomagania w uczeniu codziennych czynności samoobsługowych,
  • trening czystości,
  • plany, albumy, tablety i przydatne narzędzia.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 — 1445 
Cena: 140 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak nauczyć dziecko samoobsługi i samodzielności? Szkolenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym (7h)

Tematyka:

 1. dlaczego to takie ważne? Czego i kiedy uczyć dziecko w zakresie samodzielności — przyszłość mojego dziecka?
 2.  w jaki sposób je tego nauczyć?
  • metody wspomagania w uczeniu codziennych czynności samoobsługowych,
  • plany, albumy, tablety i przydatne narzędzia,
  • zarządzanie czasem.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 — 1445
Cena: 140 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Problemy z jedzeniem (5h)

Najczęściej spotykane w spektrum autyzmu problemy związane ze spożywaniem posiłków i sposoby radzenia sobie z nimi.

Tematyka:

 • zbyt ograniczony repertuar żywieniowy,
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • jedzenie przy stole,
 • apetyt na słodycze,
 • zbyt mały lub nadmierny apetyt.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 — 1315 lub 1400 — 1815
Cena: 100 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Problemy ze snem (4h)

Najczęściej spotykane w spektrum autyzmu problemy związane ze snem sposoby radzenia sobie z nimi.

Tematyka:

 • samodzielne zasypianie i spanie.
 • nocne wędrówki.
 • zbyt późne zasypianie, zbyt wczesne wstawanie.
 • moczenie nocne.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 —   1215 lub od 1300 / 1400 do 1615 / 1715
Cena: 100 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Trening czystości — szkolenie dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (pozostałych zapraszamy na indywidualne konsultacje) (4h)

Tematyka:

 • przyczyny niepowodzeń w nauce treningu czystości.
 • strategie uczenia dziecka korzystania z nocnika i sedesu.

Czas trwania szkolenia: sobota 900 — 1215 lub od 1300 / 1400 do 1615 / 1715
Cena: 100 zł od osoby

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

A jak… AAC – jak porozumiewać się z dzieckiem z autyzmem

Trójstopniowe szkolenie z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) z wykorzystaniem pomocy wysokiej technologii.

Szkolenie adresowane jest do rodziców dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, które mają poważne problemy z komunikacją werbalną lub nie porozumiewają się werbalnie.

I etap:  Szkolenie wstępne z AAC  (4h)
 • priorytety AAC,
 • system znaków,
 • dobór znaków,
 • wybrane strategie rozwijania komunikacji,
 • narzędzia niskiej technologii.
II. etap:  Rozszerzanie strategii wykorzystywanych w komunikacji wspomagającej  (4h)
 • od symbolu do tablic dynamicznych,
 • dialog,
 • udział w aktywnościach o strukturze naprzemiennej,
 • zasady obserwacji kompetencji komunikacyjnych dziecka,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka:
  • zainteresowania,
  • wydarzenia i emocje,
  • planowanie wspólnych aktywności,
  • proszenie, negocjowanie.
III etap:  Szkolenie superwizyjne (4h)

Ewaluacja wprowadzonych strategii.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w trzy wyznaczone popołudnia, od godz. 1630 do 2000.
Koszt szkolenia: 300 zł

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Treningi umiejętności wychowawczych — „trudne zachowania”

Twoje dziecko nie robi tego co chcesz, a często robi to, czego nie chcesz? Chcesz je czegoś nauczyć lub czegoś oduczyć? Zapraszamy!

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami, jak nauczyć dziecko potrzebnych umiejętności?

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i dzieci z i innymi niepełnosprawnościami w wieku 2, 5–8 lat 

Opis:
Cykl spotkań warsztatowych prowadzonych metodą behawioralną neobehawioralną, wg. C. Sutton, jedną z najbardziej skutecznych metod w zakresie pracy nad zachowaniem dzieci. Zajęcia są zmodyfikowane i dostosowane do specyfiki dzieci niepełnosprawnych. Zaletą tego szkolenia jest to, że nabyte na kolejnych spotkaniach umiejętności rodzice stosują od razu w domu i mogą konsultować na bieżąco, na kolejnych zajęciach, występujące podczas pracy z dzieckiem problemy. Uczestnicy szkolenia będą pracować w małej grupie, prowadzonej przez dwóch terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w tej tematyce.

Zakres problemów, które rodzice mogą wybrać do pracy:
zachowania nietypowe i trudne, posłuszeństwo, problemy ze snem, nauka umiejętności z zakresu samoobsługi (jedzenie, ubieranie się, itp.).

Cele/umiejętności:
Rodzice nauczą się praktycznych umiejętności: jak modyfikować zachowania dzieci sprawiające trudności, niebezpieczne, jak zmieniać te zachowania w pożądane, akceptowane społecznie, jak uczyć dziecko nowych umiejętności,
będą też mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami.

Warunki:
Wskazane jest uczestnictwo obojga rodziców/opiekunów, w razie braku takiej możliwości może uczestniczyć jedno z rodziców.

Czas trwania: 8 spotkań 1 x w tygodniu, 1 spotkanie — 2, 5–3h
Koszt szkolenia: 490 zł (niezależnie czy w warsztatach uczestniczy jeden czy dwoje rodziców/opiekunów)
Liczba uczestników: 6–12

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.

Jak zmienić trudne zachowania dziecka, jak nauczyć dziecko potrzebnych umiejętności?

Dla kogo:
Przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. z ADHD,
Zespołem Aspergera, HFA – wysokofunkcjonującym autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim.

Opis:
Co robić, jeśli dziecko sobie z czymś nie radzi, jak mu pomóc? Co robić, jeżeli dziecko rozumie czego od niego oczekujemy, ale nas nie słucha i nie chce robić tego, co powinno? Co będzie dalej? Jak wynika z naszych doświadczeń, okres nauki szkolnej, okres dorastania jest dla wielu rodziców i ich dzieci czasem, w którym pojawia się najwięcej trudności. Wiele problemów, z którymi codziennie zmagają się dzieci i ich rodzice można usunąć lub zmniejszyć, gdy pozna się bliżej ich przyczyny i zastosuje się odpowiednie rozwiązania.
Cykl spotkań warsztatowych prowadzonych metodą neobehawioralną, podczas którego przedstawione zostaną strategie radzenia sobie z zachowaniami wynikającymi z niepełnosprawności dziecka oraz skuteczne sposoby uczenia dziecka przestrzegania zasad i norm społecznych, np. wykonywania poleceń, swoich obowiązków lub odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji. Zaletą tego szkolenia jest to, że nabyte na kolejnych spotkaniach wiedzę i umiejętności rodzice wypróbują od razu w domu, w pracy ze swoimi dziećmi i mogą na bieżąco, na kolejnych zajęciach, konsultować z prowadzącymi swoje oddziaływania.

Cele/umiejętności:
Rodzice nauczą się praktycznych umiejętności: jak odróżnić zachowania trudne wynikające z zaburzeń autystycznych, ADHD lub innych, od nieposłuszeństwa, jak modyfikować zachowania dzieci sprawiające trudności, jak uczyć dziecko przestrzegania zasad obowiązujących w domu i norm społecznych, jak zbudować skuteczny system motywacyjny, jak zachęcić dziecko do odrabiania lekcji, jak ułatwić odrabianie pracy domowej, jak uczyć dziecko samodzielności.
Zapewniamy pracę w małych grupach, w miłej i akceptującej atmosferze.

Warunki:
Wskazane jest uczestnictwo obojga rodziców/opiekunów, w razie braku takiej możliwości może uczestniczyć jedno z rodziców.

Czas trwania: 12 spotkań 1 x w tygodniu, 1 spotkanie — 2, 5–3h
Koszt szkolenia: 660 zł (niezależnie czy w warsztatach uczestniczy jeden czy dwoje rodziców/opiekunów)

O terminie najbliższego szkolenia powiadomimy telefonicznie. Będzie on również umieszczony w zakładce aktualności.