Przejdź do treści

Fundacja „A jak…”  przygotowała specjalną ofertę dla placówek (szkół i przedszkoli) mającą na celu zwiększanie świadomości dzieci na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Oferta jest zróżnicowana w zależności od wieku uczestników zajęć:  

  • oferta dla dzieci młodszych — Gra w kolory
  • oferta dla dzieci starszych (VII-VIII klasy szkoły podstawowej) — Inny?… nie inny. Historia pewnej przyjaźni.

Gra w kolory

Gra w kolory- A jak atramentowy  jest to akcja edukacyjna   Fundacji A jak…, której  celem jest budowanie świadomości na temat  niepełnosprawności oraz autyzmu już u dzieci  w wieku przedszkolnym oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dzięki kolorowym pacynkom (czerwony Czaruś, żółta Żaneta, zielona Zosia  i atramentowy Adaś)  dzieci dowiedzą się i lepiej zrozumieją  trudności, jakie mają w rozumieniu świata ich koledzy z autyzmem.

Zajęcia w prosty i ciekawy sposób przybliżą dzieciom tematykę autyzmu.

Podczas przedstawienia prezentowane będą ciekawe, kolorowe i atrakcyjne pomoce odatkowo po przedstawieniu  Czaruś, Żaneta, Zosia i Adaś przeprowadzą warsztaty sensoryczne, które pozwolą doświadczyć tego, jak może   odbierać  świat osoba z autyzmem. Zajęcia  przeznaczone są  dla dzieci w wieku 3–10 lat.

Inny?… nie inny. Historia pewnej przyjaźni.

Oferujemy zajęcia przeznaczone dla młodzieży z klas VII i VIII szkoły podstawowej, których zasadniczym celem jest pogłębienie wiedzy na temat charakterystycznych cech osób ze spektrum autyzmu, zrozumienie ich problemów i trudności w postrzeganiu i rozumieniu świata. Kluczowe jest uwrażliwienie uczniów na osoby autystyczne, na ich problemy i ukazanie możliwości udzielenia im umiejętnej pomocy. Punktem wyjścia dla scenariusza zajęć jest relacja łącząca dwóch chłopców z  „sąsiedztwa”, z których jeden przejawia zaburzenia ze spektrum autyzmu. Początkowa podejrzliwość i dystans wobec „dziwacznego” sąsiada zmieniają się w kierunku życzliwego zainteresowania i chęci bliższego poznania. Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne dla młodzieży formy przekazu multimedialnego, warsztaty praktyczne, a także angażujące  techniki w postaci quizu, krzyżówek i in. Oprócz zagadnień dotyczących problemów w zakresie relacji społecznych i komunikacji przejawianych przez osoby autystyczne, młodzież wprowadzana jest w świat problemów związanych z odbieraniem bodźców zmysłowych. Uczniowie mają możliwość w sposób indywidualny doświadczyć zniekształceń w odbiorze wrażeń zmysłowych i związanych z tym trudności w wykonywaniu pozornie bardzo prostych czynności.