Przejdź do treści

Nasze nie- zwykłe przedszkole

Zwyczajność  przedszkola  „Ala i As” polega na tym, że jest ono jak każde inne przedszkole.

Codziennie realizujemy podstawę programową:

czyli… bawimy się, uczymy, jemy, spacerujemy i śpimy.

Uczymy jak być częścią grupy,  ale też wspieramy unikatowość każdego dziecka.

Rozwijamy samodzielność,  ale pokazujemy też kiedy i jak prosić o pomoc.

Tyle, że… robimy to wszystko tak, by było przyjazne i dostępne dzieciom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

 Każde z dzieci objęte jest całościową i kompleksową terapią realizowaną w oparciu o indywidualnie opracowany program edukacyjno- terapeutyczny
Cele terapeutyczne osiągamy w czasie codziennych zajęć indywidualnych i grupowych,
Każde dziecko ma zapewnioną pomoc specjalistów (logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutyintegracji sensorycznej)
Pracujemy w małych grupach (4–5 osobowych) w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach, wyposażonych w liczne pomoce terapeutyczne i zabawki.
Wykorzystujemy różne metody i techniki terapeutyczne pamiętając, że to metoda jest dla dziecka a nie dziecko dla metody
Pracujemy zespołowo, by mnożyć dobre pomysły, ale też by generalizować zdobywane przez dzieci umiejętności
Wsparciem obejmujemy rodziców dzieci, których traktujemy jako partnerów w procesie terapii ich pociech
Bazujemy na swoim doświadczeniu ale też ciągle się doszkalamy.

Wszystko po to, by miejsce, które tworzymy było możliwie jak najlepszym dla naszych podopiecznych.

Właśnie dlatego jest takie niezwykłe…

Plan dnia

Grupa I

7: 30–8: 30             Grupa zbiorcza (sala nr 2)
8: 30–9: 00             Edukacyjne zajęcia grupowe
9: 00–9: 30             Śniadanie
9: 30–10: 30          Praca indywidualna
10: 30–11: 00       Zajęcia grupowe
11: 00–12: 00       Spacer
12: 00–12: 30       Obiad
12: 30–14: 00       Leżakowanie
14: 00–14: 30       Zabawy kierowane
14: 30–16: 30       Czas świetlicowy (sala nr 1)

Grupa II

7: 30–8: 30            Grupa zbiorcza (sala nr 2)
8: 30–9: 15            Śniadanie/czynności higieniczne
9: 15–9: 45            Edukacyjne zajęcia grupowe
9: 45–10: 30         Zajęcia grupowe
10: 30–11: 30      Praca indywidualna
11: 00–12: 00      Magiczne Pudełko
12: 00–13: 00      Spacer/wyjście/ zabawy ruchowe
13: 00–13: 30      Obiad
13: 30–14: 00      Odpoczynek
14: 00–14: 30      Samodzielna praca/zabawy kierowane
14: 30–16: 30      Czas świetlicowy (Sala nr 1)

Grupa III

7: 30–8: 30             Grupa zbiorcza (sala nr 2)
8: 30–9: 30            Praca indywidualna
9: 30–10: 00         Śniadanie                                                                                                                                  10: 00–10: 30      Edukacyjne zajęcia grupowe
10: 30–11: 30      Zajęcia grupowe
11: 30–12: 30      Magiczne Pudełko
12: 30–13: 30      Spacer /wyjście/zabawy ruchowe
13: 30–14: 00      Obiad
14: 00–14: 30      Samodzielna praca
14: 30–16: 30      Czas świetlicowy (Sala nr 1)