Przejdź do treści

DYREKTOR

mgr Edyta Bałakier, psycholog,

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD zdobywała najpierw w Fundacji Synapsis w Warszawie a następnie pracując w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok.

Interesuje się terapiami niedyrektywnymi. Specjalizuje się we wczesnej diagnostyce i wczesnej interwencji terapeutycznej.

Rozwój:

 • uczończyła liczne szkolenia dziedziny autyzmu, m. in. roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis, kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Kurs Terapii Ręki I i II stopnia, szkolenie z  „Attention Autism Programme” w Wielkiej Brytanii.
 • posiada bogate doświadczenie trenerskie (prowadzone liczne szkolenia zarówno z tematyki pracy z dziećmi jak i kompetencji miękkich) oraz doświadczenie w pracy nauczyciela wykładowcy

Prywatnie mama  Tadzia, w wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii oraz szyje ozdobne poduszki.

mgr Wojciech Marek Depczynski

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Wojciech Marek Depczyński,

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Od 22 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 Integracyjnym, gdzie zajmuje się edukacją i wychowaniem dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Przez blisko 19 lat związany był z Ośrodkiem Szkolno — Terapeutyczno — Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie sprawował funkcję wicedyrektora i superwizora. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku

Od wielu lat angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu. Współautor wielu projektów na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

W 2018 roku z pośród białostockich pedagogów szkół i placówek oswiatowych został wyróżniony prestiżową statuetką Nauczyciel Mądry Sercem.

Od 5 lat prowadzi zajęcia w ramach studiow podyplomowych na Uniwersytecie Bialymstoku.

Rozwój:

 • udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego m. in. 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, szkolenia z zakresu terapii behawioralnej: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS
 • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood itd.

W wolnych chwilach przemierza kilometry rowerem oraz pływa.

mgr Agnieszka Danowska

LOGOPEDA

mgr Agnieszka Danowska,

oligofrenopedagog, logopeda 

Terapeuta z 10- letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Wymagająca — przede wszystkim od siebie. Stale poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Twórca autorskich zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z ASD  (zajęcia scalające- logorytmika, mały Trening Umiejętności Społecznych, trening skupiania uwagi). Od wielu lat współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Bajka” oraz w Szkołą Społeczną nr 11.

Specjalizuje się w zakresie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z ASD

Rozwój:

 • zarówno uczestnik jak i prelegent licznych konferencji naukowych z dziedziny autyzmu
 • ukończone liczne szkolenia, m. in. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Logorytmiki, 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych.

Prywatnie mama Zoi i Olafa, w wolnych chwilach biega i piecze ciasta.

mgr Katarzyna Borowik

NAUCZYCIEL TERAPEUTA

mgr Katarzyna Borowik,

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Terapeuta z 10- letnim doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą z ASD. Pracowała w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Na codzień prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą z ASD. Współautorka innowacji pedagogicznych „Trening umiejętności skupiania uwagi”, „Mały trening umiejętności społecznych”. Profesjonalna, rzetelna bardzo wrażliwa na potrzeby ludzi ze spektrum autyzmu. Pomaga zrozumieć świat i odnaleźć się w rzeczywistości zarówno dziecku jak i jego rodzinie.

Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozwój:

 • ukończyła szereg szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki autyzmu: alternatywne sposoby porozumiewania się (II i III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS) oraz kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • prelegent wielu konferencji z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych u osób z ASD.

Lubi podróże, interesuje się modą, muzyką i sztuką.

TERAPEUTA INEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Marta Popławska,

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista metody integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany.

Z dziećmi z ASD pracuje od 2009 roku, najpierw w szkole podstawowej (nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający i pedagog rewalidacyjny), następnie w Ośrodku Szkolno — Terapeutyczno — Opiekuńczym Dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta pedagogiczny.

Rozwój:

 • studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Pedagogika,
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej „Edukacja integracyjna i włączająca”,
 • studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
 • kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m. in. „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”, „Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych”, „Zabawa inspirująca rozwój”, „Rozwijanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem” i in.

Prywatnie mama Gustawa. W wolnych chwilach szydełkuje.

NAUCZYCIEL

mgr Maria Weremijewicz,

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy

Prywatnie mama Julka i Aurelii, w wolnym czasie uwielbia aktywnie spędzać czas ze swoją rodziną.

NAUCZYCIEL

mgr Marzena Ciszyńska,

Pedagog, trener umiejętności miękkich.

Dla dzieci z ASD porzuciła po kilkunastu latach pracy wielką korporację, gdzie przez większość czasu pracowała nad metodami rozwoju kompetencji miękkich u kadry kierowniczej i pracowników.

 • Ukończyła cykl szkoleń warsztatowych dotyczących funkcjonowania dzieci z autyzmem w otaczajacym ich świecie, prowadzonych przez fundację „A jak… „, oraz szkolenie z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej i dużej I i II stopnia diagnoza — terapia — masaż.

Prywatnie mama Huberta, Szymona i Zosi, zafascynowana światem i ludźmi.

NAUCZYCIEL

mgr Justyna Tamberg,

logopeda, nauczyciel stażysta

Rozwój:

 • udział w szkoleniach związanych z tematyką autyzmu, ukończony 2-stopniowy kurs nauki Systemu Językowo-Migowego,
 • ukończone studia podyplomowe: Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

NAUCZYCIEL

Justyna Gwara

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel kontraktowy

Terapeuta z sześcioletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem. Początkowo zdobywała wiedzę i umiejętności w Ośrodku Szkolno — Terapeutyczno — Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Białymstoku oraz w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok jako nauczyciel — terapeuta, później jako nauczyciel rewalidacji w Gimnazjum Integracyjnym nr 4 w Białymstoku oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej  dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelektualną w Białymstoku jako nauczyciel — terapeuta. Pasjonuje się pedagogiką zabawy oraz zajęciami uspołeczniającymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozwój:

 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • bierze udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach m. in. z terapii pedagogicznej, komunikacji alternatywnej oraz treningu umiejętności społecznych.

Prywatnie mama rocznego Michała, miłośniczka Zumby oraz aktywnego spędzania czasu wolnego na wsi.

NAUCZYCIEL

mgr Monika Wasilewska

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel stażysta.

Rozwój:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera,
 • uczestnictwo w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację „A jak… ” dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem dzieci z autyzmem w otaczającym ich świecie,
 • uczestnictwo w kilku szkoleniach m. in. „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera” organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.

W wolnych chwilach buduje, remontuje i projektuje.

NAUCZYCIEL

mgr Justyna Kowalewska

Terapeuta z 5 letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Przez 4 lata nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu M. Montessori.
Przez 2 lata pedagog w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi.
Głównie zajmuje się prowadzeniem terapii pedagogicznej oraz rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
Jej pasją jest rozwijanie umiejętności społecznych.

Rozwój:

 • uczestnik konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • udział w warsztatach, szkoleniach m. in. trening umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej.

Prywatnie mama Oskara, w wolnych chwilach uczęszcza na Zumbę.