Przejdź do treści
mgr Edyta Bałakier

DYREKTOR

mgr Edyta Bałakier, psycholog,

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD zdobywała najpierw w Fundacji Synapsis w Warszawie a następnie pracując w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok.

Interesuje się terapiami niedyrektywnymi. Specjalizuje się we wczesnej diagnostyce i wczesnej interwencji terapeutycznej.

Rozwój:

  • uczończyła liczne szkolenia dziedziny autyzmu, m. in. roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis, kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Kurs Terapii Ręki I i II stopnia, szkolenie z  „Attention Autism Programme” w Wielkiej Brytanii.
  • posiada bogate doświadczenie trenerskie (prowadzone liczne szkolenia zarówno z tematyki pracy z dziećmi jak i kompetencji miękkich) oraz doświadczenie w pracy nauczyciela wykładowcy

Prywatnie mama półtorarocznego Tadzia, w wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii oraz szyje ozdobne poduszki.

mgr Wojciech Marek Depczynski

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Wojciech Marek Depczyński,

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Od 22 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 Integracyjnym, gdzie zajmuje się edukacją i wychowaniem dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Przez blisko 19 lat związany był z Ośrodkiem Szkolno — Terapeutyczno — Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie sprawował funkcję wicedyrektora i superwizora. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku

Od wielu lat angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu. Współautor wielu projektów na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

W 2018 roku z pośród białostockich pedagogów szkół i placówek oswiatowych został wyróżniony prestiżową statuetką Nauczyciel Mądry Sercem.

Od 5 lat prowadzi zajęcia w ramach studiow podyplomowych na Uniwersytecie Bialymstoku.

Rozwój:

  • udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego m. in. 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, szkolenia z zakresu terapii behawioralnej: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS
  • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood itd.

W wolnych chwilach przemierza kilometry rowerem oraz pływa.

mgr Agnieszka Danowska

LOGOPEDA

mgr Agnieszka Danowska,

oligofrenopedagog, logopeda 

Terapeuta z 10- letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Wymagająca — przede wszystkim od siebie. Stale poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Twórca autorskich zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z ASD (zajęcia scalające- logorytmika, mały Trening Umiejętności Społecznych, trening skupiania uwagi). Od wielu lat współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Bajka” oraz w Szkołą Społeczną nr 11.

Specjalizuje się w zakresie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z ASD 

Rozwój:

  • zarówno uczestnik jak i prelegent licznych konferencji naukowych z dziedziny autyzmu
  • ukończone liczne szkolenia, m. in. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Logorytmiki, 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych.

Prywatnie mama Zoi i Olafa, w wolnych chwilach biega i piecze ciasta.

mgr Katarzyna Borowik

NAUCZYCIEL TERAPEUTA

mgr Katarzyna Borowik,

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Terapeuta z 10- letnim doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą z ASD. Pracowała w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Na codzień prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą z ASD. Współautorka innowacji pedagogicznych „Trening umiejętności skupiania uwagi”, „Mały trening umiejętności społecznych”. Profesjonalna, rzetelna bardzo wrażliwa na potrzeby ludzi ze spektrum autyzmu. Pomaga zrozumieć świat i odnaleźć się w rzeczywistości zarówno dziecku jak i jego rodzinie.

Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozwój:

  • ukończyła szereg szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki autyzmu: alternatywne sposoby porozumiewania się (II i III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS) oraz kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
  • prelegent wielu konferencji z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych u osób z ASD.

Lubi podróże, interesuje się modą, muzyką i sztuką.

Aleksandra Anna Olszewska

TERAPEUTA INEGRACJI SENSORYCZNEJ

Aleksandra Anna Olszewska,

mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje głównie z dziećmi z ASD.

Rozwój:

  • ukończyła m. in. kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, szkolenie z terapii ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, szkolenie z diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato, Kurs DCD (Developmental Coordination Disorders) — Dyspraxia
  • uczestniczyła w licznych konferencjach związanych z tematyką autyzmu

W czasie wolnym tańczy, podróżuje i twórczo spędza czas.

mgr Maria Weremijewicz

NAUCZYCIEL 

mgr Maria Weremijewicz,

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy

Prywatnie mama Julka i Aurelii, w wolnym czasie uwielbia aktywnie spędzać czas ze swoją rodziną.