Przejdź do treści
mgr Ewa Kowalewska

mgr Ewa Kowalewska,

pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą. Oligofrenopedagog z ponad 20-letnim  stażem w zakresie diagnozy i różnych form terapii  dzieci  i młodzieży ze spektrum autyzmu, nauczyciel dyplomowany

Współzałożycielka pierwszej w regionie północno- wschodniej Polski specjalistycznej placówki — Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku (OSTO), w latach 1998–2017 pełniąca w niej funkcję dyrektora. Współzałożycielka Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku, współautorka licznych działań i programów realizowanych na rzecz środowiska osób z autyzmem i ich rodzin.

Rozwój:

 • 2-letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, liczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, między innymi: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III st. i superwizyjne szkolenie AAC, podst. z  metody PECS, szkolenia z zakresu TUS, Szkoły dla Rodziców, stymulacji sensorycznej  oraz wielu innych form terapii i edukacji osób z autyzmem i ich rodzin.
 • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak  I. O. Lovaas,  N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood
 • Prowadzi wykłady, szkolenia i kursy psychoedukacyjne dla profesjonalistów  i  rodziców w ww. tematyce.

Prywatnie mama i babcia, lubi rysować, literaturę piękną, dobre filmy i wypoczynek nad wodą (bez telewizora).

mgr Wojciech Marek Depczyński

mgr Wojciech Marek Depczyński,

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Od 22 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 Integracyjnym, gdzie zajmuje się edukacją i wychowaniem dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Przez blisko 19 lat związany był z Ośrodkiem Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie sprawował funkcję wicedyrektora i superwizora. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku

Od wielu lat angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu. Współautor wielu projektów na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Rozwój:

 • udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego m. in. 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, szkolenia z zakresu terapii behawioralnej: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS
 • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood itd.

W wolnych chwilach przemierza kilometry rowerem oraz pływa.

mgr Agata Migała-Langkamp

mgr Agata Migała-Langkamp,

psycholog, nauczyciel dyplomowany

Od 1998 roku zajmuje się problematyką autyzmu i aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin. Współzałożyciel i były wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/ Białystok, współtwórca pierwszej w regionie specjalistycznej placówki dla dzieci z autyzmem — OSTO, w którym przez wiele lat pełniła funkcję psychologa i superwizora. Były członek sekcji Naukowej Psychologów przy ZG KTA. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń z kręgu ASD, w tym wczesnego ich wykrywania.

Rozwój:

 • odbyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem w tym: 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, 3 – stopniowy kurs stosowanej analizy behawioralnej (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji — piktogramy, metody C. Sutton, Treningu Umiejętności Społecznych.
 • Posiada uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w zakresie wykrywania zaburzeń w komunikacji i rozwoju społecznym dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym — projekt Badabada fundacji Synapsis.

Prywatnie lubi czytać, spędzać czas z przyjaciółmi, kocha koty i podróże.

mgr Małgorzata Polak

mgr Małgorzata Polak,

logopeda, nauczyciel dyplomowany

Od 20 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym nr 58 im. J. Wilkowskiego w Białymstoku zajmując się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci neurotypowych, ze spektrum autyzmu, jak również dzieci z różną niepełnosprawnością. Pracując w latach 1997–2017 w OSTO (Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno- Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu) i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym przy KTA/O Białystok pełniła funkcję logopedy i superwizora.

Rozwój:

 • udział w konferencjach naukowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety, takie jak: I. O. Lovaas, S. Wertz., G. LaVigna, T. Atwood
 • udział w szkoleniach: m. in. 2-letnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom — Fundacja Synapsis; 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Porozumienia, Kwidzyń; I i II stopień PECS; 2 – stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną; metody C. Sutton.

Prywatnie jest szczęśliwą matką dwójki dzieci. Uwielbia dobrą książkę, muzykę, podróże i wypoczynek nad jeziorami w otoczeniu pięknych lasów augustowskich.

mgr Agnieszka Danowska

mgr Agnieszka Danowska,

oligofrenopedagog, logopeda

Terapeuta z 10- letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Wymagająca — przede wszystkim od siebie. Stale poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Twórca autorskich zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z ASD  (zajęcia scalające- logorytmika, mały Trening Umiejętności Społecznych, trening skupiania uwagi). Od wielu lat współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Bajka” oraz w Szkołą Społeczną nr 11.

Specjalizuje się w zakresie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z ASD
Rozwój:

 • zarówno uczestnik jak i prelegent licznych konferencji naukowych z dziedziny autyzmu
 • ukończone liczne szkolenia, m. in. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Logorytmiki, 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych.

Prywatnie mama Zoi i Olafa, w wolnych chwilach biega i piecze ciasta.

mgr Justyna Kowalewska

mgr Justyna Kowalewska,

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wszesnoszkolnego i przedszkolnego

Terapeuta z 5 letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Przez 4 lata nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu M. Montessori. Głównie zajmuje się prowadzeniem terapii pedagogicznej oraz rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
Jej pasją jest rozwijanie umiejętności społecznych.

Rozwój:

 • uczestnik konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • udział w warsztatach, szkoleniach m. in. trening umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej. Aktualnie studentka studiów podyplomowych z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prywatnie mama Oskara, w wolnych chwilach uczęszcza na Zumbę.

mgr Justyna Gwara

mgr Justyna Gwara,

pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Terapeuta z 4-letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Zajmuje się głównie prowadzeniem terapii pedagogicznej oraz rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Pasjonuje się pedagogiką zabawy.

Rozwój:

 • uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach m. in. z terapii pedagogicznej, komunikacji alternatywnej, aktualnie jest studentką studiów podyplomowych z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W wolnych chwilach biega, uczęszcza na Zumbę, a odpoczywa spędzając aktywnie czas u rodziców na wsi.

Monika Jasiukiewicz

Monika Jasiukiewicz,

pedagog

Terapeuta z 3-letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Pracę z dziećmi rozpoczynała jako wolontariusz. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z arteterapii, prowadzeniem terapii pedagogicznej i rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pasjonuje się arteterapią i pedagogiką zabawy.

Rozwój:

 • uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m. in. z dziedziny Terapii Ręki, zabawy inspirującej rozwój,
 • obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu: Autyzm- Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Prywatnie pani małego rudego pieska Leona. W wolnych chwilach rzeźbi w drewnie i maluje.

mgr Katarzyna Borowik

mgr Katarzyna Borowik,

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Terapeuta z 10- letnim doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą z ASD. Pracowała w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Na codzień prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą z ASD. Współautorka innowacji pedagogicznych „Trening umiejętności skupiania uwagi”, „Mały trening umiejętności społecznych”. Profesjonalna, rzetelna bardzo wrażliwa na potrzeby ludzi ze spektrum autyzmu. Pomaga zrozumieć świat i odnaleźć się w rzeczywistości zarówno dziecku jak i jego rodzinie.
Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozwój:

 • ukończyła szereg szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki autyzmu: alternatywne sposoby porozumiewania się (II i III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS) oraz kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • prelegent wielu konferencji z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych u osób z ASD.

Lubi podróże, interesuje się modą, muzyką i sztuką.

mgr Ewa Zegarowicz

mgr Ewa Zegarowicz,

psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym od dziewięciu lat z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Swoje doświadczenie zawodowe w zdobywała m. in. w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- Terapeutycznej „OPTA” w Warszawie, Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez Krajowe Towarzystwie Autyzmu o/ Białystok, Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie pełniła funkcję psychologa oraz nauczyciela. Jej pasją jest nauczanie języka angielskiego dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi stosując metody aktywizujące dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci. Kwalifikacje w tym zakresie uzyskała w Narwalk Community College w USA-certyfikat ESL oraz w Teacher’s College, Columbia University — certyfikat TESOL.

Aktualnie specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej i psychologicznej, terapii indywidualnej i grupowej ukierunkowanej na rozwijanie sfery społecznej oraz komunikacji u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy dąży do tego, aby ukryty w każdym dziecku potencjał został odkryty i maksymalnie wykorzystany dla poprawy jakości życia w kluczowych jego aspektach.

Rozwój:

 • uczestniczyła m. in. w 3-stopniowym szkoleniu z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, 3-stopniowym szkoleniu z zakresu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (M. Grycman), I i II stopień metody PECS, 2-stopniowym szkoleniu z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną (Fundacja Synapsis), szkoleniu z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (150 godz.), szkoleniu ze współpracy z rodziną dziecka z autyzmem (Fundacja Synapsis).
 • Posiada uprawnienia badań przesiewowych w zakresie wykrywania zaburzeń w komunikacji i rozwoju społecznym dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym- udział w projekcie Badabada fundacji Synapsis.

W wolnym czasie chętnie podróżuje ścieżkami historii. Lubi aktywnie wypoczywać w otoczeniu przyrody. Jedną z jej pasji jest ogród.

Aleksandra Anna Olszewska

Aleksandra Anna Olszewska,

mgr fizjoterapii, od 2013 roku terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje głównie z dziećmi z ASD. Zajęcia prowadzi w Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym — KTA O/ Białystok, Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz Przedszkolu Terapeutycznym „Barwny Świat” w Białymstoku.

Rozwój:

 • ukończyła m. in. kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, szkolenie z terapii ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, szkolenie z diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato, Kurs DCD  (Developmental Coordination Disorders) — Dyspraxia
 • uczestniczyła w licznych konferencjach związanych z tematyką autyzmu

W czasie wolnym tańczy, podróżuje i twórczo spędza czas.

mgr Edyta Bałakier

mgr Edyta Bałakier,

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Od kilku lat zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu. Prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną z dziećmi i rodzicami. Doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD zdobywała najpierw w Fundacji Synapsis w Warszawie a następnie pracując w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok.

Interesuje się terapiami niedyrektywnymi. Specjalizuje się we wczesnej diagnostyce i wczesnej interwencji terapeutycznej.

Rozwój:

 • uczończyła liczne szkolenia dziedziny autyzmu, m. in. roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis, kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Kurs Terapii Ręki I i II stopnia, szkolenie z  „Attention Autism Programme” w Wielkiej Brytanii.
 • posiada bogate doświadczenie trenerskie (prowadzone liczne szkolenia zarówno z tematyki pracy z dziećmi jak i kompetencji miękkich) oraz doświadczenie w pracy nauczyciela wykładowcy

Prywatnie mama półtorarocznego Tadzia, w wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii oraz szyje ozdobne poduszki.