Przejdź do treści

Fundacja A jak…  powstała z inicjatywy osób zajmujących się profesjonalnie diagnozą i terapią osób z autyzmem, które w 1998 roku współtworzyły pierwszą w regionie północno-wschodniej Polski specjalistyczną placówkę: Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze spektrum Autyzmu w Białymstoku (OSTO).

Zespół specjalistów działających w Fundacji, to osoby, które pracowały w ww. placówce i  prowadzącym ją stowarzyszeniu KTA O/Białystok od dziewiętnastu do kilku lat. W tym okresie zajmowały się one realizacją wielu różnych zadań na rzecz środowiska osób z autyzmem: opracowywały i realizowały szereg projektów dofinansowywanych ze środków PHARE, PFRON, Ministerstwa Zdrowia, MRPiPS, Miasta Białystok, Urzędu Marszałkowskiego, itd., W ramach tych projektów zrealizowano wiele godzin różnych zajęć terapeutycznych, szkoleń dla rodziców i profesjonalistów, zorganizowano wiele imprez charytatywnych i integracyjnych oraz międzynarodowe konferencje szkoleniowe. Wszystkie te działania propagowały wiedzę o autyzmie i potrzebach środowiska osób nim dotkniętych, wprowadzały i rozpowszechniały światowe standardy pracy z osobami z autyzmem.

Zespół Fundacji A jak…  to pasjonaci, społecznicy i jednocześnie profesjonaliści, którzy działają na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych oraz ich środowiska, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje. Dużo już osiągnęliśmy, w Białymstoku jest dzisiaj wiele placówek dla dzieci z autyzmem, ale niejeden rodzic czy terapeuta powie:
tak dużo jeszcze jest do zrobienia…
A jak…  będziemy działać razem, to wszystko nam się uda!

A jak…  akceptacja — każdy z nas jest niepowtarzalny.
A jak… adrenalina!
A jak… aktywność!
A jak… ambitne działania.
A jak… akuratność i odpowiedzialność.
A jak… aprobata dla odmienności.
A jak… alternatywa dla schematycznych rozwiązań.
A jak… abstrakcja i wyobraźnia.

A jak… abra-kadabra.

A jak… autyzm.

A jak… tam twoje A?  Zapraszamy!

Poznaj nasz zespół