Przejdź do treści

Przed pierwszą wizytą

  1. Najpóźniej tydzień przed pierwszą wizytą diagnostyczną rodzic zobowiązany jest dostarczyć następujący pakiet dokumentacji:
    1. Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, wszelkich informacji na temat dotychczasowego leczenia)
    2. Dokumentacji psychologicznej dziecka- np. opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizowanych terapii itp.
    3. Opinii na temat funkcjonowania dziecka w placówce- prosimy o skorzystanie z listu do wychowawcy z prośbą o opinię.

Powyższa dokumentacja pozwoli nam postawić dokładniejszą diagnozę oraz skrócić jej czas. Prośba o opinię ze szkoły zawiera listę pomocnych pytań dostosowanych do wieku dziecka.

  • prośba o opinię- szkoła
  • prośba o opinię- przedszkole
  • prośba o opinię- żłobek

Nagrania

Nagrania wideo należy przygotować zgodnie z zamieszczoną instrukcją (Kliknij aby pobrać) a następnie dostarczyć na dowolnym nośniku.

Płatność

Płatność za każdy etap diagnozy wnoszona jest w dniu wizyty, przed jej rozpoczęciem. Istnieje możliwość wniesienia opłaty za cały proces łącznie.

Rezygnacja

Rodzic ma prawo odstąpić od prowadzenia procesu diagnostycznego na każdym jego etapie. Płatność dotyczy wówczas spotkań odbytych.