Przejdź do treści

16.03.2020r. ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Ala i As

Drodzy Rodzice,
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12. 03–25. 03. 2020 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
•W dniach 12. 03–13. 03  przedszkole prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zorganizowania opieki.
•Od dnia 16. 03 do 25. 03 placówka będzie zamknięta.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie: https: //www. gov. pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z poważaniem,
Dyrekcja Przedszkola

03.03.2020 r. Projekt „Wyjątkowe dzieci – wyjątkowi rodzice – rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” – edycja II.

 

 

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż ruszyła rekrutacja na zajęcia edukacyjno- terapeutyczne w ramach projektu „Wyjątkowe dzieci- wyjątkowi rodzice- rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” — edycja II.

Zajęcia:

– indywidualne zajęcia edukacyjno — terapeutyczne,

– grupowe zajęcia edukacyjno — terapeutyczne uspołeczniające TUS,

– grupowe zajęcia edukacyjno — terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców metodą W. Sherborne.  

Grupa docelowa to dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zamieszkujące miasto Białystok i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Termin realizacji: 01. 03. 2020–31. 10. 2020

Zadanie realizowane przy wsparciu budżetu Miasta Białegostoku.  

Uwaga: Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmowane są w Przedszkolu Ala i As, ul. Kujawska 53/1.  

Informacja telefoniczna w godz. 8. 00–15. 00 

pod numerem 737 707 044.   

Zapraszamy!

 

 

 

03.03.2020 r. OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracamy się do Państwa z apelem o nieprzyprowadzanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.  

 

27.02.2020 Obowiązujący cennik usług w ramach działalności odpłatnej.

 

 1. Terapia indywidualna- 80 zł
 2. Indywidualne konsultacje- 90 zł
 3. Zajęcia grupowe TUS/ uspołeczniające- 50 zł/ zajęcia (90 min) (minimum 7 uczestników)
 4. Zajęcia grupowe — Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne- 35 zł/ zajęcia (45 min) (minimum 5 uczestników)
 5. Proces diagnostyczny- 700 zł
  1. wywiad- 100 zł/ (60 min)
  2. obserwacja- 200 zł (2 specjalistów) (60 min)
  3. badanie narzędziem ADOS-2–200 zł (2 specjalistów) (60 min)
  4. rozmowa podsumowująca- 80 zł (30–45 min)
  5. analiza zebranego materiału, zliczenie wyników ADOS-2 oraz sporządzenie opinii — 120 zł

02.12.2019 BEZPŁATNE KONSULTACJE

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistą mgr Ewą Kowalewską. Chętne osoby prosimy o kontakt tel.: 737 707 044

29.09.2019 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Przedszkola Ala i As

Od listopada 2019 roku przyjmiemy do grupy przedszkolnej jedno dziecko w  wieku 2, 5–4 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na Autyzm lub Zespół Asperger.  

Kontakt: 737 707 055, 737 707 044

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

Z każdym rokiem na całym świecie rodzi się coraz więcej dzieci, u których później stwierdza się zaburzenia ze spektrum autyzmu. Rodzicom, którzy się z tym borykają należy się zrozumienie, wsparcie, doraźna pomoc- ze strony rządu, społeczeństwa, bliskich.
Niestety nasza wiedza o autyzmie w dalszym ciągu jest niewielka a rozwiązania systemowe niewystarczające- zwłaszcza w przypadku dorosłych osób z autyzmem.
2 kwietnia- światowy dzień świadomości autyzmu…
Im więcej wiem- tym więcej rozumiem!  #wartowiedzieć