Przejdź do treści

27.10.2022 BADANIA PRZESIEWOWE

 

Nasza Fundacja przy wsparciu Miasto Białystok ruszyła po raz kolejny z bezpłatnymi badaniami realizowanymi w ramach projektu pt.: „Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci — edycja IV”. Projekt realizowany jest pod patronatem Fundacja SYNAPSIS w ramach Programu „Badabada”. Prowadzone przez nas badania przesiewowe mają na celu wyłonienie dzieci z trudnościami w komunikacji i zachowaniach społecznych, spośród 900 dzieci w wieku 16–30 m. Badania są prowadzone w wybranych placówkach znajdujących się na terenie miasta Białegostoku.

Fundacja A jak…

👉Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasto Białystok

 

Projekt „Małymi krokami ku samodzielności”

Pragniemy poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pt. Małymi krokami ku samodzielności. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.
Zadanie jest organizowane przez 
Prezydenta Miasta Białegostoku i finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu Białegostoku.

W ramach zadania zostaną zrealizowane indywidulne zajęcia edukacyjno — terapeutyczne, grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne oraz grupowe zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy.

Czas realizacji:  od czerwca 2022 do grudnia 2022.

Fundacja A jak… ma już 5 lat!

Czy 5 lat to dużo?

To zależy jak je wykorzystasz!

Dla nas minione 5 lat to czas bardzo intensywnej pracy. Na przestrzeni tego czasu Fundacja A jak… objęła swoją pomocą kilkaset rodzin z województwa podlaskiego. W ramach tej pomocy blisko 100 dzieci objęto profesjonalną diagnozą w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracownicy Fundacji w ramach działalności odpłatnej i projektowej zrealizowali prawie 1500 godzin terapii indywidualnej, ponad 600 godzin terapii grupowej, przeszkolili kilkuset nauczycieli podnosząc ich kompetencje i zwiększając świadomość na temat potrzeb osób ze spektrum autyzmu i sposobów ich zaspokajania. W ramach prowadzonych od 2020 roku zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka specjaliści z Fundacji przeprowadzili ponad 2500 godzin zajęć terapeutycznych. W ciągu pięciu lat w prowadzonym przez Fundację Punkcie Przedszkolnym Ala i As ponad 20 dzieci zostało objętych specjalistyczną, kompleksową terapią i edukacją, co w kilku przypadkach dało szansę realizacji dalszej edukacji w placówkach ogólnodostępnych.

Dla nas to jednak dopiero początek!

Projekt „Wyjątkowe dzieci wyjątkowi rodzice- edycja IV”

Informujemy o realizacji projektu  pt. Wyjątkowe dzieci — wyjątkowi rodzice — rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem — edycja IV. Zadanie realizowane przy wsparciu Prezydenta Miasta Białegostoku i obejmuje wsparcidzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu Białegostoku.

W ramach zadania realizowane są  indywidulne zajęcia edukacyjno — terapeutyczne, grupowe zajęcia edukacyjno terapeutyczne oraz grupowe zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy.

Czas realizacji:  od kwietnia 2022 do grudnia 2022  

12.04.2021 Ogłoszenie

Pragniemy poinformować, iż zaczynamy realizację zadania publicznego pt. Wyjątkowe dzieci — wyjątkowi rodzice — rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem — edycja III. Zadanie realizowane przy wsparciu Prezydenta Miasta Białegostoku i obejmuje wsparciedzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu Białegostoku.

W ramach zadania zostaną zrealizowane indywidulne zajęcia edukacyjno — terapeutyczne, grupowe zajęcia edukacyjno terapeutyczne oraz grupowe zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy.

Czas realizacji:  od kwietnia 2021 do grudnia 2021  

 

28.02.2021 Rekrutacja do Przedszkola Ala i As

Trwa rekrutacja dzieci na wrzesień 2021r. do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami.
Kontakt: 737 707 055