Przejdź do treści

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

Z każdym rokiem na całym świecie rodzi się coraz więcej dzieci, u których później stwierdza się zaburzenia ze spektrum autyzmu. Rodzicom, którzy się z tym borykają należy się zrozumienie, wsparcie, doraźna pomoc- ze strony rządu, społeczeństwa, bliskich.
Niestety nasza wiedza o autyzmie w dalszym ciągu jest niewielka a rozwiązania systemowe niewystarczające- zwłaszcza w przypadku dorosłych osób z autyzmem.
2 kwietnia- światowy dzień świadomości autyzmu…
Im więcej wiem- tym więcej rozumiem!  #wartowiedzieć

Ogrom ludzkiej szczodrości- po raz kolejny… DZIĘKUJEMY

21. 03. 2019

Nasze działania po raz kolejny zostały zauważone i szczodrze docenione.

Każdego dnia staramy się pomagać. Pomagać dzieciom, ich rodzicom, wszystkim, którzy przychodzą po poradę, diagnozę, pomoc. Staramy się to robić najlepiej jak potrafimy!

Naszą pracę ponownie docenili i wsparli dobrzy ludzie- CAŁA MASA DOBRYCH LUDZI!

Łączy ich wspaniałe miejsce pracy, stwarzające okazję do dobroczynności i odpowiedzialności społecznej.

Po raz kolejny- PREDICA- DZIĘKUJEMY!

Tym razem… szczególnie personalnie… każdemu z WAS! z osobna!

Razem możemy więcej!

Bezpłatne badania przesiewowe w białostockich żłobkach

21. 03. 2019 r.

Właśnie rozpoczęliśmy kolejną edycję badań przesiewowych realizowaną we wszystkich publicznych żłobkach w Białymstoku.

Projekt  „Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci”, realizowany jest przez Fundację „A jak… ” we współpracy z Fundacją SYNAPSIS w ramach Programu „Badabada”. Inicjatywa uzyskała poparcie władz miasta Białegostoku.

Celem projektu jest profilaktyka zaburzeń rozwojowych u małych dzieci poprzez wczesne wykrywanie problemów w zakresie komunikowania się oraz relacji społecznych, co w przypadku wykrycia trudności dziecka umożliwia podjęcie jak najszybszych działań stymulujących jego rozwój w tych obszarach. Prowadzone przez nas badania przesiewowe mają na celu wyłonienie dzieci z trudnościami w komunikacji i zachowaniach społecznych, spośród dzieci pozostających pod opieką żłobków.